Bodemvruchtbaarheid, een zaak van biologisch denken

Bodemvruchtbaarheid
€ 35,00 per stuk

5 exemplaren in voorraad
+
Bestel

Specificaties

dr. Hans Peter Rusch
9788394084202
Nederlands
2014
tekeningen, grafieken, zw/w en kl. foto's
356
hardcover

Dit basiswerk van een grote pionier in de biologische landbouw gaat in wezen over de gezonde bodem en de daarmee verbonden biologische voedselkringloop en kringloop van levende substanties. Elke verstoring van het delicaat biologisch evenwicht, bijvoorbeeld door kunstmest of pesticiden verstoort het ecologisch systeem en zal op langere termijn tot een ecologische ramp leiden. Toen dokter Rusch dit beweerde in de “golden sixties” leek dit sterk overdreven. Nu, 50 jaar later is het een brandend actueel probleem, waar we allemaal samen steeds meer de gevolgen van beginnen te ondervinden. 

Een belangrijk thema van dit boek is het onderhouden van een vitaal bodemleven omdat het een sleutelrol in de biologische voedselkringloop speelt. De invloed van landbouwkundige ingrepen op de kwaliteit van het bodemleven wordt uitvoerig beschreven. Alleen al daarvoor zou deze kennis in elke landbouw-(hoge)school in het lesprogramma moeten worden opgenomen.

De beroemde “Rusch–test” wordt ook uitgebreid besproken. Het is een unieke en vrij eenvoudige manier om de kwaliteit en hoeveelheid van het bodemleven te bepalen. Deze test werd jarenlang gebruikt bij de begeleiding en de controle van honderden organisch-biologische bedrijven, niet alleen in Duitsland en Oostenrijk.