Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen

inheemsebomen-c_1191277039
€ 52,50 per stuk

4 exemplaren in voorraad
+

Specificaties

Bert Maes redactie
9789058756428
Nederlands
februari 2022
full colour
428
paperback

Herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik

Het Nederlandse en Vlaamse landschap wordt gedomineerd door Amerikaanse eiken, fijnsparren uit Scandinavë en populieren uit Canada. Nauwelijks bekend is dat minder dan vijf procent van de bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen autochtoon zijn. Geen wonder dat de belangstelling toeneemt voor bomen en struiken die wél inheems zijn.
Natuurbeheerders, landgoedeigenaren, ontwerpers van parken en zelfs tuinbezitters zijn steeds meer geneigd bomen te planten die oorspronkelijk uit de Lage Landen afkomstig zijn.

Een handboek
Dit boek is de eerste en enige volledige inventarisatie van alle bomen en struiken die van oudsher in Nederland en Vlaanderen voorkomen. Aan de hand van gedetailleerde kleurenillustraties, tekeningen en landkaarten worden meer dan veertig soorten en soortgroepen beschreven. Dat maakt Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen bij uitstek geschikt voor het herkennen van de beschreven soorten. Maar dit werk is veel meer. Het gaat uitvoerig in op de geschiedenis en archeologie van de autochtone bomen en struiken. Daarnaast bevat het beschouwingen over de toekomst van dit loof- en naaldhout in Nederland en Vlaanderen.

Uitbreiding
Dit succesvolle boek is nu uitgebreid met een omvangrijk hoofdstuk over dwergstruiken. Hierin komt naast de rode bosbes, kraaihei, rijsbes en berendruif ook de maretak aan bod, een halfparasiet op bomen. Dwergstruiken worden in tegenstelling tot de bomen en grotere struiken weinig aangeplant in het landelijke gebied. Een aantal dwergstruiksoorten is door de grootschalige heide- en veenontginningen vanaf de negentiende eeuw zeldzaam geworden.

Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen is het resultaat van vijftien jaar onderzoek, verricht in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen. Het is niet alleen bedoeld voor deskundigen op dit terrein, maar zeker ook voor de vele natuurliefhebbers.

In de pers
"Het boek maakt een enorme hoeveelheid interessant en zinvolle informatie op een prima leesbare manier toegankelijk, met naast veel achtergrondinformatie ook veel praktische informatie. (…) [Het boek] is een aanrader voor iedereen die bewust met inheemse soorten aan de slag wilt, zowel voor (natuur)beheer als voor determinatie."
– Guido Verschoor (Natuurhistorisch maandblad, april 2007).

Bert Maes is ecoloog, cultuurhistoricus en specialist op het gebed van inheemse bomen en struiken. Hij houdt zich bezig met cultuurhistorie van bomen, bossen, parken en buitenplaatsen, de spontane stadsnatuur en watervegetaties. Bij Boom uitgevers Amsterdam verscheen van zijn hand Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen (2013).