Naar een duurzame landbouw in 2040

duurzame-landbouw-c
€ 34,50 per stuk

1 exemplaar in voorraad
+

Specificaties

Meino Smit
9789492326782
Nederlands
juni 2022
Ja
298
hardback

Een ongemakkelijke weg

Is de landbouw in Nederland zo efficiënt, productief en renderend als aangenomen wordt? Zal de Nederlandse landbouw ook in de toekomst als landbouwexporteur wereldspeler kunnen blijven?
Op basis van uitvoerig en gedegen onderzoek brengt Meino Smit in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Daaruit wordt onontkoombaar duidelijk dat het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is: het is tijd voor een grondige herbezinning op de toekomst van de landbouw!
Een duurzame landbouw berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en aarde met elkaar in balans zijn. Dat vergt een andere inzet van energie, grondstoffen, land, kapitaal en arbeid, zoals de auteur laat zien in de laatste hoofdstukken, waarin hij aangeeft wat er nodig is om de landbouw toekomstbestendig te maken.

Eerder publiceerde Meino Smit zijn proefschrift De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015-2040 (Wageningen University, 2018)