Bomen en struiken van hier' - Wij verrijken ons landschap

bomenstruikenvanhier
€ 24,75 per stuk

1 exemplaar in voorraad
+
Bestel

Specificaties

Henny Ketelaar ism Lex Roeleveld en Louis Dolmans
9789082257502
Nederlands
2014
talloze kleurenfoto's
288
hardcover

In een rijk en inheems landschap spelen bomen en struiken die zich vanaf het eind van de laatste ijstijd in onze streek op een natuurlijke wijze hebben gevestigd, een belangrijke rol. Wat is de speciale betekenis van deze autochtone soorten? Hoe verhouden zij zich tot hun omgeving? Hoe is hun relatie met de mens, die sedert duizenden jaren kan rekenen op hun spirituele , religieuze en medicinale krachten?

Bomen en struiken van hier levert een beschrijving van 38 inheemse boom- en struiksoorten en een aanduiding van het kenmerkende landschapstype waarin ze thuis horen. Het onderlinge verband tussen de (historie van de) landschapstypes, de diersoorten die zich in de bomen en struiken ophouden en de vegetatie zelf komen aan bod en dat maakt dit boek zo interessant. Al lezend en bladerend zie je de grote verschillen die er bestaan tussen de diverse landschappen in Nederland en wordt door de beschrijving ook duidelijk waaróm dat zo is. Ook wordt aandacht geschonken aan het beheer van deze bosschages en houtwallen.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het landschap en voor wie zelf een bijdrage wil leveren aan beheer en onderhoud, is dit boek een mooi naslagwerk. Met kleurenfoto's, een index, verklarende woordenlijst en literatuuropgave.