Werken aan de wakkere stad

wakkerestad-1
€ 28,50 per stuk

1 product in voorraad
+

Specificaties

Jan van Ginkel, Frans Verhaaren
9789462760592
Nederlands
juni 2015
160
hardcover

Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht

In elke gemeente is men bezig met de 'drie grote decentralisaties'van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor ouderen en langdurig zieken. Op het oog een enorme verschuiving van taken en verantwoordelijkheden met tegelijk een ingrijpende bezuiniging. Maar dat is maar de buitenkant. Of al die bestuurlijke veranderingen een duurzaam succes zullen worden, hangt vooral af van de binnenkant: namelijk van de manier waarop bestuurders, ambtenaren, professionals én burgers erin slagen onderling een wezenlijk nieuwe verhouding op te bouwen en met elkaar een wakkere stad te bouwen.

Dit boek gaat over die binnenkant. Voor burgers gaat dat betekenen dat ze zich moeten losmaken van hun tot nu gebruikelijke individuele consumentenhouding, die ze in wezen afhankelijk en kwetsbaar houdt. U leest hoe burgers de oversteek kunnen maken van individualistische burgerkracht naar vitale gemeenschapskracht.
Voor politici, bestuurders, ambtenaren en professionals betekent die binnenkant dat zij zich moeten losmaken van hun neiging alles te regelen en te controleren. Het boek beschrijft hoe zij de oversteek kunnen maken naar het 'daadkrachtig op hun handen zitten', naar 'langzaam leiderschap'. Een dergelijke oversteek vergt van alle betrokkenen dat ze zich een heel nieuwe manier van denken en bewustzijn eigen maken, het 'vierde orde denken', want pas dan zal het lukken om de potenties van hun stad wakker te schudden.
Werken aan de wakkere stad geeft een beknopt overzicht van hoe de onderlinge relaties de afgelopen decennia verworden zijn tot bijna een patstelling; het beschrijft het vierde orde denken als een weg om je uit die beknelling te bevrijden; en ten slotte geeft het boek aan iedereen met een voortrekkersrol in de huidige veranderingen concrete handvatten hoe anders te handelen.

De auteurs zijn:
Jan van Ginkel gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Schiedam
Frans Verhaaren organisatieadviseur/partner netwerk Stadsatelier.